ประเภทการลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า
(ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
อัตราปกติ
(1 ตุลาคม 2562 - 10 มกราคม 2563)
ลงทะเบียนหน้างาน
(วันที่ 11 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)
แพทย์ 9,270 บาท 10,300 บาท 12,360 บาท
พยาบาล, perfusionist, บุคลากรทางการแพทย์ 7,725 บาท 8,755 บาท 10,300 บาท
AATS Postgraduate Course 6180 บาท
Gala Dinner (additional ticket) 1,800 บาท
ลงทะเบียน


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทะเบียน

 1. สามารถเข้าร่วมประชุมในหัวข้อต่างๆ ที่จัดให้ได้
2. สามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทางกาาแพทย์ภายในงาน
3. สามารถรับอาหารว่างและอาหารกลางวันได้
4. สามารถร่วม Welcome reception วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

การยกเลิกการลงทะเบียน

สำหรับการยกเลิกการลงทะเบียนสามารถทำได้ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562
โดยทางผู้จัดจะหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 เป็นค่าดำเนินการ
จะไม่มีการคืนเงินหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นต้นไป

กรุณาโอนเงินมายัง
ธนาคาร : ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา : Big C ติวานนท์
ชื่อบัญชี : ASCVTS2020
เลขที่บัญชี : 0530436708
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ ascvts2020@gmail.com เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของท่าน